Czym jest hermafrodytyzm?

Seksportal 26 czerwca 2018 0
Czym jest hermafrodytyzm?

Co określa płeć? Płeć biologiczna każdego człowieka uwarunkowana jest genetycznie i ustalana jest na podstawie obecności męskich lub żeńskich narządów płciowych u narodzonego dziecka. Oprócz pierwszorzędowych i drugorzędowych cech płciowych, które są charakterystyczne dla danej płci i warunkują to, czy określona osoba jest mężczyzną czy kobietą, istnieje również wiele innych podziałów, za pomocą których definiowana jest płeć człowieka. Temat płci jest bardzo obszernym zagadnieniem, które związane jest nie tylko aspektami typowo biologicznymi, ale także jest ono ściśle powiązane z ludzką psychiką oraz rolą człowieka w społeczeństwie.

Czy istnieje trzecia płeć?

Ocenienie płci na podstawie czyjegoś wyglądu nie zawsze jest tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. Oprócz płci męskiej i żeńskiej coraz częściej mówi się o tak zwanej trzeciej płci, do której zaliczają się hermafrodyci. Określenie hermafrodytyzm (lub też inaczej obojnactwo) odnosi się do osób dwupłciowych, posiadających zarówno męskie, jak i żeńskie narządy płciowe. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko, które przyczyny nie są do końca znane, jednak domniemywa się, że wynikają one z zaburzeń genetycznych lub hormonalnych.

Wyróżnia się trzy typy hermafrodytyzmu,takie jak hermafrodytyzm prawdziwy, hermafrodytyzm rzekomy męski oraz hermafrodytyzm rzekomy żeński. W przypadku, kiedy jedna osoba posiada zarówno jajniki, jak i jądra, mówi się o hermafrodytyzmie prawdziwym. Zjawisko to jest widoczne już w momencie narodzin, dziecka. Z kolei hermafrodytyzm rzekomy odnosi się do sytuacji, w której niezgodność występuje między pierwszorzędowymi i drugorzędnymi cechami płciowymi, co może ulec rozpoznaniu później, niż hermafrodytyzm prawdziwy – często jest to okres pokwitania.

Czym się objawia obojnactwo rzekome?

Osoby z obojnactwem rzekomym męski posiadają męski zestaw chromosomów, jednak w przypadku ich narządów płciowych często dochodzi do wykształcenie się pochwy, bez jednoczesnego posiadania macicy i jajowodów. Pochwa ta zazwyczaj jest krótka i ślepo zakończona. W wielu przypadkach dochodzi mniejszej aktywności testosteronów, jak również do nieprawidłowego rozwoju jąder wydzielających głównie męskie hormony płciowe. U osób z obojnactwem rzekomym dochodzi z kolei do stopniowego przerostu łechtaczki i upodobnienie jej do penisa, przy jednoczesnym powiększeniu warg sromowych, podobnych do moszny. Osoby te identyfikują się zwykle z płcią żeńską.

Źródło: shemalesex.pl

Leave A Response »

CommentLuv badge
UA-41381763-5